CATRED - Ochrona lakieru samochodowegoCATRED - Ochrona lakieru samochodowego
 
1 2 3 4 5 6 7 8
 
słownik

Wszystko jasne

Słownik

Całkowita energia słoneczna
Promieniowanie słoneczne o długości fali 300 – 2100 µm padające na zewnętrzną stronę systemu okiennego. Składa się z energii przenikającej - transmisja, pochłoniętej - absorpcja i odbitej - refleks.
Całkowita transmisja promieni słonecznych
Stosunek energii słonecznej przechodzącej przez system okienny do całkowitej energii słonecznej padającej na system.
Całkowita absorpcja promieni słonecznych
Stosunek energii słonecznej pochłoniętej przez system okienny do całkowitej energii słonecznej padającej na system.
Całkowite odbijanie promieni słonecznych
Stosunek energii słonecznej odbitej przez system okienny do całkowitej energii słonecznej padającej na system.
Emisyjność
Zdolność powierzchni systemu okiennego do pochłaniania i odbicia energii cieplnej. Im niższa wartość tym lepsza.
Transmisja promieni UV
Stosunek energii słonecznej o długości fali 300 – 380 µm przenikającej przez system okienny do całkowitej energii słonecznej w paśmie UV padającej na system.
Współczynnik przenikania ciepła U
odpowiednik polskiego współczynnika K
Zdolność systemu okiennego do przekazywania ciepła, w wyniku różnicy temperatur panującej wokół systemu. Im niższa wartość współczynnika, tym lepsze właściwości termoizolacyjne systemu okiennego.
Współczynnik zacienienia
Stosunek całkowitej przepuszczalności energii promieniowania słonecznego do ilości ciepła przenikającego przez pojedyncza szybę ze szkła bezbarwnego grubości 4 mm. Niska wartość współczynnika świadczy o wysokiej ochronie przeciwsłonecznej systemu okiennego.
Całkowite promieniowanie zredukowane na szkle
Określona w procentach wielkość całkowitej energii odbitej i zaabsorbowanej.

Folie BRUXSAFOL posiadają świadectwo certyfikacji Instytutu Badań i Certyfikacji FMPA w Baden-Wurttemberg.


CATRED